ÅSHÖJDENS HEM OCH SKOLA RF


Styrelsen 2019-2020
Kontaktuppgifter
 
Ordförande
Joe Pimenoff  epost: joe.pimenoff (at) goodpack.com, gsm. 0400 926 618
Styrelsemedlemmar
Simona Savon-Gardberg
Milena Parland
Jonas Sundman
Annukka Såltin
Beatrice Bäcklund-Matilainen
Lena Koski
 
Lärarrepresentant 2019 - 2020
Daniela Björkwall