ÅSHÖJDENS HEM OCH SKOLA RF


Styrelsen 2012-2020
Kontaktuppgifter
 
Ordförande
Joe Pimenoff
Styrelsemedelmmar
Simona Savon-Gardberg
Milena Parland
Jonas Sundman
Annuka Såltin
Beatrice Bäcklund-Matilainen
 
Lärarrepresentant 2019 - 2020
Daniela Lindroos