ÅSHÖJDENS HEM OCH SKOLA RF


Styrelsen 2021-2022
Kontaktuppgifter
 
Ordförande:
Vuokko Salo 
E-mail: vuokko.e.salo (at) gmail.com
Tel. 040 743 7447
Styrelsemedlemmar
Åsa Nylund
Mikael Kestilä
 
Lärarrepresentant 2021 - 2022
Fanny Korsström
Dennis Rehnström