Kort historik

16.12.2011 kl. 09:43
De första trevande försöken att grunda en Hem och Skola förening vid Sturegatan 6 gjordes år 1969 i dåvarande Andra Svenska Lyceum (ASL). Målet var att förbättra kommunikationen med föräldrar och lärare. Man kallade till så kallade "skvallermöten" eller klassmöten.
En styrelse utsågs bland föräldrar med barn i skolan. Redan i ett tidigt skede kom lotteri, stipendier och temakvällar med på agendan, ett koncept som fortsätter än i dag. Den slutliga registreringen av föreningen skedde under början av 1970-talet. Man upprätthöll ett nätverk med närliggande folkskolor som saknade en egen Hem och Skola förening.
Föreningen ordnade musikkvällar på skolan och teaterbesök. Föräldrafester så som kräftskiva och fransk afton var trivsamma tillställningar.

Verksamheten under 1977-78 var blygsam men upplivades igen år 1979. Åshöjdens Hem och Skola rf. kunde nu med ”rötter och vingar” bedriva verksamheten med skolhuset vid Sturegatan 6 som bas.
Temakvällarna har varierat i innehåll och uppslutning. Diskussioner har förts kring aktuella ungdomsteman så som fortbildning, morgondagens skola, uppväxt, föräldraskap, konfliktlösning, alkohol och droger, ätstörningar och IT bruk.
Föreningens traditionella julbasar upphörde julen 2004. Utbudet av julbasarer är synnerligen stort i huvudstadsregionen och styrelsen beslöt att slopa traditionen då det förberedande arbetet inte motsvarade uppslutningen.
Klubbverksamheten centraliserades under 2005 till samarbetsföreningen Norr om Stan. Under tidigare år bör klubbar i föreningens regi så som hip-hop dans, sportskytteklubb och orientalisk målning förtjänstfullt nämnas.

Under senare år har styrelsen profilerat sig främst genom en ökad stipendieutdelning. Föreningen har även ofta skött om serveringen under diverse evenemang på skolan. Skolans verksamhet har årligen understötts genom kanotuthyrning för lägerskolan. Övriga understöd för att öka trivseln i skolan har givits för glass vid fester, högtalarsystem till festsalen, klädskåp till högstadiet, TV, video och läromedel för musik.
Historiken hämtad från vår tidigare hemsida.